.

- Travesler

.

Traversler; Elektrik Direkleri üzerinde enerjinin taşınmasına yardımcı olan betonarme elemanlardır. Alçak Gerilim "AG" ve Orta Gerilim "OG" traversleri olarak çeşitleri vardır. AG Konsol ve Traversleri: Yerleşim alanlarında bulunan dağıtım şebekelerinde alçak gerilim iletkenlerinin taşınmasında ve durdurucu travers olarak kullanılır. Portatif Traversler; Elektrik Direğine galvanizli kelepçe ile bağlanır. Çift olarak kullanılan nihayet traversleri ise elektrik direğine karşılıklı olarak bağlanırlar.