.

- Trafa Tipi Elektrik Direkleri

.

1kV’a kadar olan direkler, alçak gerilimde kullanılan elektrik direklerdir. Bazı durumlarda aynı direkte hem alçak gerilim hattı hem de orta gerilim hattı çekilmektedir. 1kV – 34,5kV arasında kullanılan direkler, orta gerilim elektrik direkleridir. 34,5kV – 154kV arasında kullanılan direkler, yüksek gerilim elektrik direkleridir. Bu direkler; galvaniz saclı, vidalı, kafes ve A tipi direklerdir. Direk Boyları 8,75 m ile 18,75 m’ye kadar değişmektedir.


Trafo Tipi Elektrik Direkleri: Elektrik enerjisini üretildiği yerden kullnım alanlarına elektrik enerjisini ileten elektrik direkleridir. Direkler kullanım yerlerine göre durdurucu, köşede durdurucu, taşıyıcı, köşede taşıyıcı, nihayet, branşman, tevzi ve geçit direkleri olarak çeşitlere ayrılır.