.

- Seksiyonerler

.

Seksiyonerler; Orta ve yüksek gerilim şebeke ve tesislerinde devre yüksüz iken açma ve kapama işlemini yerine getiren cihazlardır. Seksiyonerlerlerin diğer bir ifadeyle Ayırıcı da denilmektedir. Seksiyonerler ile kesinlikle yük altında açma kapama işlemi yapılmaz. Bu işlem yanlış bir işlem olup, kişi bu işlem neticesinde zarar görebilir.


Seksiyonerler; Şalt sahalarında, Hat ve trafo direklerinde, OG modüler hücrelerinde ve Trafo merkezlerinde kullanılırlar.